Specialisaties

  • Home
  • Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage rug gebied bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd.

 

Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen of patiënten met problemen in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken. De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen en bij het voorkómen van rug- en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op andere manieren uiten. Denk aan ongewild verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken aandrang om te plassen of ontlasten of veel te vaak naar het toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem of bij het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen samenhangen met niet goed functionerende spieren.

 

De problemen ontstaan vaak uit onwetendheid, of door een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie of zij hangen samen met zwangerschap of bevalling. De behandeling van de bekkenfysiotherapeut vindt doorgaans plaats op verwijzing van de huisarts of specialist (bijvoorbeeld de uroloog, gynaecoloog, seksuoloog of revalidatie-arts, of op advies van een verloskundige of incontinentieverpleegkundige). Maar u kunt ook zonder verwijzing terecht.

 

De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trainen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt daarbij soms gebruik van speciale apparatuur.

 

De bekkenfysiotherapeut geeft indien nodig advies over ondersteunende hulpmiddelen zoals een bekkenband. Bij gezonde zwangeren heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral het doel dat zij actief blijven en daarmee optimaal blijven functioneren.

 

De bekkenfysiotherapeute bij ons is lid van het Zeeuws bekkenfysiotherapeuten team. Een samenwerkingsverband van geregistreerde bekkenfysiotherapeuten in Zeeland.

 

Het doel van deze samenwerking is:

  • Het bieden van de best mogelijke bekkenfysiotherapeutische zorg
  • Het streven naar continue kwaliteitsverbetering door intercollegiaal overleg, scholing en implementeren van richtlijnen
  • Het opzetten van een netwerk waarin overlegd wordt met artsen, specialisten, seksuologen, psychologen, verloskundigen, en incontinentieverpleegkundigen
  • Een rol spelen in voorlichting en preventie van bekkenproblematiek door het geven van scholing en presentaties.

 

Het team participeert ook in het bekkenbodemcentrum in het ziekenhuis in Terneuzen.