Groepsbehandelingen

  • Home
  • Diabetes Mellitus Type 2

Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2

Uit de cijfers van het RIVM uit 2011 blijkt dat er in Nederland ruim 720.000 mensen zijn met diabetes mellitus type 2. Vanwege de groei en vergrijzing van de bevolking is de verwachting dat dit aantal in de lo op van de jaren verder zal toenemen.Uit verschillende onderzoeken is aangetoond dat lichamelijke activiteit positieve effecten heeft op het ontstaan en het beloop van verschillende chronische aandoeningen, waaronder ook diabetes mellitus type 2.

 

Het doel van het zelfmanagementprogramma diabetes mellitus type 2 is gericht op het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het bewegen zelf, maar ook aan het veranderen van de leefstijl waarin lichaamsbeweging een prominentere plaats gaat krijgen. De deelnemer staat centraal in het proces tot het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Daarom spreken we van een zelfmanagementprogramma.

 

Ten aanzien van het bewegen wordt gestreefd naar het minimaal voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In de praktische uitvoering van het programma wordt nadruk gelegd op de preventieve effecten van een actieve leefstijl op:

 

1. Meetbare invloed van regelmatig bewegen op metabool syndroom:

  • Positief effect op insuline resistentie;
  • Daling van de glucose spiegel;
  • Positief effect op het lipoidenprofiel (vetten in het bloed);
  • Daling van de bloeddruk;
  • Verbetering van de lichamelijke conditie.Deze factoren zorgen uiteindelijk voor een vermindering van de benodigde medicatie.

 

2. Het bestrijden van overgewicht en obesitas op de langere termijn.

 

Daarnaast zal tijdens het traject van het programma voortdurend aandacht zijn voor de leefstijlaanpassing.

 

Voor meer informatie:
(praktijkinfo)

 

• Diabetesfonds www.diabetesfonds.nl
• Koninklijk Nederlands Genootschap voor fysiotherapie kngf.nl