Groepsbehandelingen

Beweegprogramma Hartfalen

 

Hartfalen is een verminderde pompfunctie van het hart. Dit kan veroorzaakt worden door een eerder doorgemaakt hartinfarct, maar kan ook komen door een niet goed behandelde hoge bloeddruk.

 

Hartfalen is geen aandoening die van de een op de andere dag ontstaat. Het is een sluipend proces.

 

Door voldoende aandacht te geven aan leefgewoontes, voeding en bewegen kunnen de gevolgen van hartfalen beperkt worden. Het programma is bedoeld voor mensen die verantwoord willen gaan bewegen onder professionele begeleiding.

 

Het belang van bewegen bij Hartfalen

Mensen met hartfalen zijn beperkt in de lichamelijke en dagelijkse activiteiten. Mensen hebben minder energie om dingen te ondernemen, wanneer de ziekte ernstiger wordt. Bij voornamelijk de sociale activiteiten en lichamelijke activiteiten treden de meeste problemen op. Mensen met hartfalen komen in een soort vicieuze cirkel terecht doordat men bang is om te bewegen en pijn te voelen. Beweging zorgt voor het doorbreken van een vicieuze cirkel door het verbeteren van de fitheid en de spierkracht en het veranderen van de pijndrempel. Hierdoor krijgt men meer vertrouwen en kan men een actievere leefstijl aannemen.

 

Doel van het programma

  • Verbeteren van de kracht, het uithoudingsvermogen en de co√∂rdinatie en daarmee het functioneren in het dagelijks leven
  • Het verkrijgen en behouden van een actieve leefstijl
  • Plezier en vertrouwen in bewegen krijgen
  • Leren omgaan met de klacht (zelfzorg) /goede balans in inspanning-ontspanning

 

De Training

De training wordt in groepsverband gevolgd en in het begin is dat twee keer per week. Aangezien hartfalen vele niveaus heeft, wordt per deelnemer gekeken wat het niveau is, zodat de training hier zo goed mogelijk op aangepast kan worden.

 

Het programma duurt 3 maanden en wordt bij verschillende zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.