Specialisaties

  • Home
  • Oncologie fysiotherapie

Oncologie fysiotherapie

De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezig houdt met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Hij of zij heeft gedurende een twee jarige post-HBO opleiding de kennis, de vaardigheden en de competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patiëntengroep.

 

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de kanker:

  • De curatieve fase
  • De herstelfase
  • De palliatieve fase
  • De terminale fase

 

Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologiefysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol  spelen voor collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een oncologische patiënt die elders onder behandeling is met een gerichte vraagstelling voor een eenmalig consult naar de oncologiefysiotherapeut verwezen worden.