Uw Privacy

  • Home
  • Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring

Deze versie is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

Fysiotherapie Rozengracht verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij u hierover informeren en antwoord geven op de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van deze gegevens.

 

Allereerst definiëren we de begrippen “persoonsgegevens” en “verwerken”.

 

Persoonsgegevens: Dit betreft alle informatie die direct over iemand gaat of die naar een persoon te herleiden is. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zoals gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

 

Verwerken: Dit betreft alles wat er gedaan kan worden met persoonsgegevens. Voorbeelden zijn het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens.

 

Welke gegevens verzamelen wij, en waarom?

Wij verzamelen gegevens van (potentiële) patiënten / klanten die telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. In eerste instantie gaat het hier voornamelijk om contactgegevens, zoals:

 

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres en (mobiel) telefoonnummer

 

Welke gegevens wij verder van u verzamelen en bewaren hangt af van uw activiteiten in onze praktijk.

 

Fysiotherapeutische behandeling

Wanneer u bij één van onze fysiotherapeuten in behandeling komt, zullen we u vragen wie uw huisarts is en door wie u eventueel verwezen bent naar de fysiotherapeut. Wij willen dit graag weten, zodat wij uw huisarts met uw toestemming kunnen informeren over de voortgang van uw behandeling. Als u in behandeling bent, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om zo nodig contact op te nemen over wijzigen van afspraken, en het (met uw toestemming) versturen van een tevredenheidsonderzoek.

 

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het noodzakelijk gegevens in uw dossier op te nemen betreffende uw klachten, algemene gezondheid en voortgang.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons goed beveiligde elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor onze fysiotherapeuten en administratieve medewerker. Alle medewerkers van Fysiotherapie Rozengracht hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens nooit delen met derden.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die de Wet Bescherming persoonsgegevens /AVG stelt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.

 

Waarneemregeling

Wanneer uw behandelend fysiotherapeut afwezig is, zal het behandelplan worden voortgezet door een collega in de praktijk. Hiermee is de continuïteit van uw behandeling gewaarborgd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw behandelend fysiotherapeut.

 

Overleg met huisarts of medisch specialist

Indien wij het noodzakelijk achten in het kader van uw behandeling, zullen wij overleggen met uw huisarts of medisch specialist. Door informatie met hen uit te wisselen, kunnen wij u hopelijk nog beter van dienst zijn. Wij overleggen uiteraard alleen met uw huisarts of medische specialist als u daarmee akkoord gaat. Indien u bezwaar heeft dat wij dit doen, kunt u dit aangeven bij uw behandelend fysiotherapeut.

 

Trainingsschema’s medische fitness

Wanneer u bij ons komt sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut, wordt er voor u een persoonlijk trainingsschema gemaakt. Deze schema’s worden per therapeut bewaard, zodat u uw schema gemakkelijk kunt terugvinden als u komt sporten. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw schema op een dergelijke manier bewaard wordt, kunt u dit aangeven bij de begeleidend fysiotherapeut.

 

Rechten van betrokkenen

Als betrokkenen kunt u een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren en verwerken. Verzoeken tot inzage en eventuele wijziging of verwijdering van uw gegevens, kunt u richten aan de administratie van Fysiotherapie Rozengracht, info@fysiorozengracht.nl

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Rozengracht, dan kunt u contact met ons opnemen via info@fysiorozengracht.nl, tel: 0118-417071

Fysiotherapie Rozengracht wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden via de volgende link

 

Wijzigingen

Indien noodzakelijk kan Fysiotherapie Rozengracht besluiten haar privacy statement te wijzigen. De meest actuele versie kunt u ten alle tijden inzien op onze website www.fysiorozengracht.nl

 

 

  download de Privacyverklaring