Patiëntenportaal

  • Home
  • Patiëntenportaal

Middels de onderstaande optie, stellen we u in staat om informatie aan te leveren m.b.t. het Patiëntenportaal. De ingevulde informatie is voor behandelaars belangrijk t.b.v. intakes en behandelplannen.

 

Bedankt voor uw medewerking!